คณะผู้จัดการ

 

คณะผู้จัดการ บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
 
 
 
Chief Executive Officer
คุณ นววิช เอื้อพิพัฒนากูล
Nawawich Uapipatanakul
Chief Financial Officer
คุณ จนัญญา เลอศักดิ์พัฒนากูล
Jananyar Lersakpatanakul
 
Instrument Rental Manager
คุณ อัฐตะชัย ปลั่งกลาง
Attachai Plangklang
Engineering Department Manager
คุณ ยศธนา อู่ทรัพย์
Yotthana Usap
Sale Manager
คุณ ประพฤทธิ์ วงศ์วิญญูตระการ
Prapuit Wongwinyutrakarn
 
 
 
Calibration Section Manager
คุณ ปริญญา บุญเจริญ
Parinya Booncharoen
Maintenance Section Manager
คุณ สันติ มีมานะ
Sunti Meemana
 
Visitors: 185,889