คณะผู้บริหาร

 

คณะผู้บริหาร บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด

  

 

 
 
Chief Executive Officer
คุณ นววิช เอื้อพิพัฒนากูล
Nawawich Uapipatanakul
Chief Financial Officer
คุณ จนัญญา เลอศักดิ์พัฒนากูล
Jananyar Lersakpatanakul

 

 

 

Intrument

Rental Department  Manager

คุณ อัฐตะชัย ปลั่งกลาง

attachai panggrang

 Engineering Department Manager

คุณ ยศธนา อู่ทรัพย์

Yotthana  Usap

 Sale Manager

คุณประพฤทธิ์ วงศ์วิญญตระการ

Prapuit Wongwinyutrakarn

 Eastern Regional Manager

 

คุณ ณิษฐ์ เจริญรัตน์

Nisanat Charoenrat

 
 
 
Calibration Section Manager
คุณ ปริญญา บุญเจริญ
Parinya Booncharoen
Maintenance Section Manager
คุณ สันติ มีมานะ
Sunti Meemana
 
Visitors: 189,816