บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด ให้การต้อนรับ ผู้ผลิตสินค้า แบรน JCT

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ทางบริษัท จิรนทีแอสโซซิเอสท์ จำกัด ได้ให้การต้อนรับ Mr.Ravi Krishnamoorthy

ตัวแทนจากผู้ผลิตสินค้าจากบริษัท JCT Analysentechnik GmbH ทั้งนี้ ได้มีการแนะนำสินค้าต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์

ใช้สำหรับ งานตรวจวัดมลพิษจากปล่องระบาย กลุ่มเครื่องมือสำหรับงานระบบ CEMs เป็นอุปกรณ์สำหรับงานตรวจวัดมลพิษ

จากแหล่งกำเนิด อย่างต่อเนื่อ ซึ่งควรให้ความสำคัญอย่างมากในขณะนี้

 

ทั้งนี้ ทางบริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด ขอขอบคุณในความเชื่อมั่น และไว้วางใจให้บริษัทเรา

เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ของทางบริษัท JCT มา ณ โอกาสนี้

 

 

Visitors: 273,602