บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัดเปิดดำเนินกิจการด้านจำหน่ายและให้เช่าอุปกรณ์เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม,เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม และจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้าน ITคอมพิวเตอร์ทุกชนิด

 

 

Visitors: 168,038