ติดต่อเรา

เกี่ยวกับเรา

J-NAC GROUP

บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด (J-NAC) Established since 2002

ผู้ก่อตั้ง คุณ นทีทอง เอื้อพิพัฒนากูล

คุณ จนัญญา เลอศักดิ์พัฒนกุล และ คุณ นววิช เอื้อพิพัฒนากูล

ขอบเขตธุรกิจ  :: เกี่ยวกับทางด้าน IT, ธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวด- ล้อม และอุตสาหกรรม, ธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือวัด และวิเคราะห์ส่วนผสมเครื่องดื่ม และแก๊ซชนิดพิเศษ และธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ, เสียง และ น้ำ

ประวัติ            :: บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 โดยดําเนินธุรกิจ ในการให้บริการเช่าเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจำหน่ายพร้อมติดตั้งระบบสสารสนเทศ Information Technology, รวมถึงคอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์และซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ เป็นต้น เนื่องด้วยความพร้อมของบุคลากรและผู้ผลิตจึงทำให้เรามีการขยายงานอย่างต่อเนื่อง และก้าวสู่การดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูป แบบภายใต้การรับรองมาตราฐานสากล (ISO Standard) โดยการขยายการให้บริการเพิ่มในกลุ่ม เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ ของส่วนผสมเครื่องดื่ม และก๊าสชนิดพิเศษ เช่น วัดและวิเคราะห์ BTEX ใน CO2 และอื่นๆ อีกมากมาย

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Company's Objective)

ทางบริษัทฯ จะก้าวสู่การมีบทบาททางเศรษกิจ สังคมและด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศของเราให้มากขึ้นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบายคุณภาพ(Quality Policy)
      -เป็นผู้นำด้านเครื่องมือตรวจวัดที่ได้มาตรฐานและทวนสอบได้
      -ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นที่ตั้ง
      -มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านความรู้และการบริการ

วิสัยทัศน์(Vision)
      -จะเป็นองค์กรชั้นนำในด้านงานวิศวกรรมสู่ระดับสากล
      -สร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในกลุ่มของเรา
      -สร้างความสมดุลด้านเศรษกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ(Mission)
     -สร้างความเป็นมืออาชีพในการให้บริการลูกค้า
     -สร้างองค์ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กรระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ
     -สร้างองค์กรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
     -สร้างค่านิยมและจิตสำนึกมุ่งมั่นในการพัฒนา     
     -สร้างความเป็นผู้นำในธุรกิจที่มีอยู่เพื่อยอดขายที่ตั้งไว้     
     -สร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา     
     -เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ISO 17025 Calibration Laboratory

  ติดต่อเรา

  บริษัท จิรนที แอสโซซิเอทส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  63/14-15,67/35-36 ซอยเพชรเกษม 7,7/1 ถนนเพชรเกษม

  แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

    02-868-1889 ( FAX )

    02-868-0860 ( FAX )

    02-868-0812,13 ( Office )

  086-339-0994 ( Mobile )

  Email sales-envi@jiranatee.com


  ระยองออฟฟิศ - สาขาระยอง

  28/29 ซอย ศิริพร ถนน สุขุมวิท45 ตำบล มาบตาพุต

  อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 260,171