บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด เปิดดำเนินกิจการด้านจำหน่ายและให้เช่าอุปกรณ์เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม,เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม และจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้าน ITคอมพิวเตอร์ทุกชนิด

Visitors: 185,893