ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ J-NAC FC

NEWS

 

    เนื่องจาก คุณ นววิช เอื้อพิพัฒนากูล ประธานบริหารบริษัท แลเห็นความสำคัญของสุขภาพของพนักงาน จึงได้จัดทีมแข่งฟุตบอลของ J-NAC ขึ้น ซึ่งได้จัดมาอย่างต่อเนื่องตลอด ๓ ปี และมีการจัดแข่งขันอยู่เป็นระยะ โดยทางคุณ นววิช เอื้อพิพัฒนากูล ที่เป็นผู้ผลักดันและสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาให้แก่พนักงาน

Visitors: 275,637