อบรม AIS Base Station Product of SAAB

NEWS

 

    คุณ นววิช เอื้อพิพัฒนากูล และ ทีมงานจาก บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด ได้เข้าร่วมกับผู้ผลิตเครื่อง AIS Base Station Product of SAAB ณ ตึก  SAAB Technologies Limited ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยเครื่อง AIS (Automatic Identification System) เป็นระบบฐานข้อมูลตำแหน่งเรือทั่วโลกโดยอัตโนมัติ ซึ่งอิงจากการติดตั้งตัวรับสัญญาณขนาดเล็กบนเรือและส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่อง แจ้งเตือนเรือลำอื่นๆ และสถานีที่มีเครื่องรับสัญญาณ AISอยู่ ตำแหน่งและข้อมูลของเรือจะสามารถรับได้จากตัวส่งสัญญาณจากบนเรือ สถานีหรือดาวเทียมที่ติดตั้งเครื่องรับ

     AIS นั้น จะสามารถแสดงผลบนซอฟต์แวร์การวางแผนเชิงโต้ตอบ ของระบบ AIS ซึงระบบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อ ในระยะทางสั้น ระบบความชัดเจนที่สูง ในระยะ ๑๐~๒๐ ไมล์ (หรือ ๑๖.๐๙~๓๒.๑๙ กิโลเมตร) ระหว่างตัวรับส่งสัญญาณและเครื่องรับส่งสัญญาณ วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้รู้ว่ารอบๆเรือนั้นมีเรือลำใดกำลังทำงานอยู่บริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันการเดินเรือชนกัน

Visitors: 273,601