สัมมนาก้าวทันกฎหมาย

 
NEWS
 
   เนื่องจากมีการจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อม "ก้าวทันกฎหมาย เสริมสร้างอากาศดี มอบสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน" โดย สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัด นนทบุรี ณ  WESTGATE RESIDENCE HOTEL
คุณ นววิช เอื้อพิพัฒนากูล และ ทีมงาน J-NAC จึงได้เข้าร่วมจัดบูธนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณต์ในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
 
 
Visitors: 273,593