ระบบ Automatic Identification System (AIS) และระบบเตือนภัยทางทะเล

NEWS

 

     เมื่อวันที่ ๗ ~ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ คุณ นววิช เอื้อพิพัฒนากูล ประธานผู้บริหาร และตัวแทนบริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ระบบ Automatic Identification System (AIS) และระบบเตือนภัยทางทะเล" ที่ Saab Technologies (Hongkong) Limited ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งประชาชนจีน

Visitors: 309,197