สงกรานต์ ๒๕๖๑

NEWS

 

     วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ คุณ นววิช เอื้อพิพัฒนากูล และ คุณ จนัญญา เลอศักดิ์พัฒนกุล ได้จัดงานวันปีใหม่ไทย โดยมีพีธีการ ให้พนักงานเข้าร่วม สงฆ์น้ำพระ และ รดน้ำดำหัวประธานผู้บริหารบริษัท ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

 

Visitors: 309,183