บริจาคพัดลม ณ ร.ร.วัดท่าทราย(พิมพานุสร)

 
 

บริจาคพัดลม ณ ร.ร.วัดท่าทราย(พิมพานุสร)

 
     เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางบริษัทจิรนที แอสโซซิเอสท์จำกัด มอบหมายให้นาย ยศธนา อู่ทรัพย์
(ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม) เป็นตัวแทนทำการบริจาคพัดลมตั้งโต๊ะ ณ โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เพื่อใช้ภายในอาคารอเนกประสงค์และเพื่อประโยชน์อื่นๆ
Visitors: 309,196