เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

บริการเครื่องมือตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม เครื่องมือตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เครื่องมือตรวจมลพิษจากปล่องระบาย

 

สอบถามโทร. 02-868-0812-3
ฝ่ายขายโทร 086-339-0994


 • pm10-25.png
  เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่น Tisch เป็นเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นที่ใช้หลักการตามมาตรฐาน US.EPA. กำหนดมีทั้งเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวม(TSP) เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นขนาดไม่เ...

 • ESC M5.jpg
  เครื่องมือเก็บตัวอย่างจากปล่องระบาย Stack Emission จากผู้ผลิต Environmental supply company(ESC) เป็นเครื่องมือเก็บตัวอย่างจากปล่องระบายที่ได้มาตรฐานสามารถนำไปใช้ในการเก็...

 • U-50-HORIBA.png
  เครื่องวัดคุณภาพน้ำ HORIBA เป็นเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์สามารถวัดค่าคุณภาพของน้ำตัวอย่างได้ทั้ง อุณหภูมิ pH การนำไฟฟ้า DO อื่นๆ ...

 • multigas.jpg
  เครื่องผสมก๊าซมาตรฐาน ENVIRONICS - Series 4000 Multi-Component Gas Mixing System เครื่องสอบเทียบก๊าซมาตรฐาน Ozone Transfer Standard / Multi-Gas CalibratorEnvironics6103 ...

 • hire-vibrock-v9000-audible-alarm_V9000-Seismograph-Complete-Kit_1_6.jpg
  เครื่องวัดความเงาพื้นผิว (Gloss Checker) HORIBA IG-320 IG-331 IG-410 เครื่องมือวัดความเงาของพื้นผิว เหมาะสำหรับงาน ด้านตรวจสอบมาตรฐานการผลิต การเคลือบสี ขัดเงา สำหรับตรวจ...
Visitors: 260,167