METEOROLOGICAL SYSTEM PRODUCTS


     
 

  

ชุดอุปกรณ์วัดสภาพอากาศ อุตุนิยมวิทยา

Delta Ohm

ชุดอุปกรณ์ Sensor สำหรับวัดสภาพอากาศ ทางอุตุนิยมวิทยา มีทั้ง Sensor วัดความเร็วลม, ทิศทางลม,
ปริมาณแสง, อุณหภูมิ, 
ความดัน วัดปริมาณน้ำฝน รวมถึงอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง และบันทึกข้อมูล Data Logger

 
 

ชุดอุตุนิยมวิทยา

(NOVALYNX - 200-WS-25/110-WS-25/Windsock200-2620) 

- ชุดตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาสำหรับมืออาชีพที่ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างง่ายดาย เคลื่อนย้ายหรือทำการติดตั้งได้ง่าย สมารถเรียกดูข้อมูลได้ทันที บันทึก
ข้อมูลลงใน SD Card สะดวกต่อการนำไปประมวลผล มีความแม่นยำสูง มีแบตเตอรี่สำรอง
ไฟสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องได้มากกว่า 7 วันต่อเนื่องสามารถตรวจวัดค่า ความเร็ว
และทิศทางลม อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศและปริมาณน้ำฝนได้อย่างแม่นยำ สามารถ
ติดตั้งระบบโซล่าร์เซล์เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน

- อุปกรณ์วัดความเร็วลม

- อุปกรณ์วัดทิศทางลม

- Sensor วัดอุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ปริมาณแสง ปริมาณน้ำฝน และอื่นๆ

- ถุงลมบอกทิศทางลม แบบมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ตัวถุงทำด้วยผ้าไนลอนเคลือบด้วย
ยูรีเทน สามารถกันนน้ำทำให้ถุงมีความทนทานเป็นพิเศษ ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลางทางหัวถุงลม
ขนาด 18 นิ้ว มีความยาว 8 ฟุต 
ตัวโครงเหล็กมีลูกปืนช่วยให้การหมุนของตัวถุงสามารถหมุนได้
อิสระและทนทานมากขึ้น

 
 

 

ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ

LSI Weather station & Sensor

               อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ LSI จากประเทศอิตาลี ที่มีประสบการณ์ด้าน
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมกว่า 40 ปี มีอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดสภาพอากาศทั้งใน และ
นอกอาคาร ให้เลือกหลายหลายชนิด มีเซ็นเซอร์ให้เลือกใช้งานหลากหลาย รวมถึง
ซอฟแวร์ ระบบเก็บข้อมูล และระบบติดตั้งสำหรับการใช้งาน

 

 
 

ระบบเรดาร์ตรวจสอบสภาพอากาศ

ELDES - Meteorological Radar System

 เรดาร์ขนาดเล็กสำหรับงานตรวจสอบสภาพอากาศ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งแบบติดตั้งถาวร หรือแบบเคลื่อนที่ไปยังจุดที่เหมาะสม
ตามต้องการ
ด้วยฟังก์ชั่น และออพชั่นการทำงานที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้ตามรูปแบบการทำงาน
และข้อมูลที่ต้องการได้ตามความเหมาะสม รวมถึงฟังก์ชันการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแบบ NOWCAST
และยังสามารถขยาย เชื่อมต่อร่วมกับระบบเรดาร์ที่มีอยู่เดิมเป็นโครงข่ายระบบเรดาร์ตรวจสอบสภาพอากาศ
ได้อีกด้วย

 
 

อุปกรณ์ รับ-ส่ง ข้อมูลสภาพอากาศ

QINETIQ - PAD ASonde และ iQ-3 New TASK Synoptic Radiosonde

 

 

 

Visitors: 273,592