อุปกรณ์สื่อสารทางการเดินเรือ


 

SAAB - R5 Supreme AIS Transponder

               ระบบติดตามสื่อสารทางเรือที่มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว ใช้งานได้หลากหลาย 
รับส่งสัญญาณได้ดี ติดตั้งเชื่อมต่อง่าย ความปลอดภัยสูง มาพร้อมกับ GPS ร่วมกับ GLONASS,
Beidou และGALILEO สามารถเลือกได้ทั้ง RTK และ L-Band เพื่อการสื่อสารที่แม่นยำ

 

 
 

 

SAAB - R40 AIS BASE STATION

               R40 AIS Base station เป็นอุปกรณ์ รับ-ส่ง สัญญาณ สำหรับสถานีฐาน 
ภายในมีระบบตรวจสอบอุณหภูมิ ทำงานร่วมกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อตรวจสอบ 
และควบคุม การเดินเรือ สามารถอัพเกรดซอฟแวร์สำหรับใช้งานช่องสัญญาณ
เฉพาะ

 

 
 

 

RPS GROUP

SARMAP - Search And Rescue Model and Respond system

              โปรแกรมคำนวณการแพร่กระจายทางภาคอุทก ใช้สำหรับงานช่วยเหลือทางน้ำต่างๆ  เช่น ทางทะเล 

เป็นโปรแกรมที่ใช้ช่วยในการสำรวจ ช่วยเหลือ และคำนวณการแพร่กระจาย เพื่อใช้สำหรับจำกัดวงในการค้นหา

ช่วยเหลือทางน้ำ

 
     
     

Visitors: 207,784