อุปกรณ์เสริม

 

ชุดหัวคัดขนาดฝุ่น PM10 และ PM 2.5

(PM10-2.5-SS Combination PM10 and PM2.5 Cyclone and Nozzle Set)

               ชุดหัวคัดขนาดฝุ่น PM10 และ PM 2.5 ใช่ร่วมกับชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่อง
ระบายอากาศ Method 5 เป็นไปตาม Method 201A ของ US.EPAในชุดมีหัว Nozzle PM-10
12 ขนาด โดยใช้ filter ขนาด 47 mm พร้อมอุปกรณ์เสริมครบถ้วน

 
     
     
     
     

  • ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องระบายอากาศ (Method 5 Isokinetic sampling system) ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องระบายอากาศ ตามมาตรฐาน US.EPA. Method 5 ยี่ห้อ ESCถูกออกแบ...

  • เครื่องวิเคราะห์ก๊าซแบบพกพา Portable Gas Analyzer HORIBA PG350 เครื่องวิเคราะห์ก๊าซแบบพกพา HORIBA PG350 เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดภาคสนามที่มีความแม่นยำเช่นเดียวกับอุปกรณ์ที่ใช้ว...

  • เครื่องวัดการเผาไหม้ของก๊าซในปล่องระบายอากาศ IMR 1400COMBUSTION GAS ANALYZER อุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดการเผาไหม้ของก๊าซที่เหมาะสำหรับการใช้งานในปล่องระบายอากาศ มีการใช้งานท...
Visitors: 257,910