เครื่องวิเคราะห์ก๊าซจากปล่องระบาย (HORIBA)

 

เครื่องวิเคราะห์ก๊าซแบบพกพา

Portable Gas Analyzer HORIBA PG350 

               เครื่องวิเคราะห์ก๊าซแบบพกพา HORIBA PG350 เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดภาคสนามที่มี
ความแม่นยำเช่นเดียวกับอุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์
ก๊าซได้รวดเร็วมีความเที่ยงตรงสูง สามารถวิเคราะห์ก๊าซได้ถึง 5 ชนิดในเวลาเดียวกัน 
(NOx, SO2, CO, CO2, O2, CH4) น้ำหนักเบากว่าเครื่องวิเคราะห์ทั่วไปถึง 20% ใช้เวลาในการ
วอร์มเครื่องน้อย และมีจอทัชสกรีนที่คมชัดเหมาะสำหรับงานภาคสนามโดยตรง

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  • ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องระบายอากาศ (Method 5 Isokinetic sampling system) ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องระบายอากาศ ตามมาตรฐาน US.EPA. Method 5 ยี่ห้อ ESCถูกออกแบ...

  • เครื่องวัดการเผาไหม้ของก๊าซในปล่องระบายอากาศ IMR 1400COMBUSTION GAS ANALYZER อุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดการเผาไหม้ของก๊าซที่เหมาะสำหรับการใช้งานในปล่องระบายอากาศ มีการใช้งานท...

  • ชุดหัวคัดขนาดฝุ่น PM10 และ PM 2.5 (PM10-2.5-SS Combination PM10 and PM2.5 Cyclone and Nozzle Set) ชุดหัวคัดขนาดฝุ่น PM10 และ PM 2.5 ใช่ร่วมกับชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากป...
Visitors: 257,911