เครื่องวิเคราะห์ก๊าซจากปล่องระบาย (IMR - USA)

 

เครื่องวัดการเผาไหม้ของก๊าซในปล่องระบายอากาศ

IMR 1400 COMBUSTION GAS ANALYZER

               อุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดการเผาไหม้ของก๊าซที่เหมาะสำหรับการใช้งาน
ในปล่องระบายอากาศ มีการใช้งานที่ง่ายและครอบคลุมพารามิเตอร์ในการตรวจวัด
สามารถติดตั้งsensor ได้ถึง4หัว และสามารถวัดแก้สได้ถึง 11 ชนิด มีโปรแกรมเฉพาะ
สำหรับเชื้อเพลิงแต่ละชนิดและยังสามารถใช้ตรวจวัดได้ในจุดที่อุณหภูมิสูงถึง 1500 
องศาเซลเซียสอีกด้วย

 

เครื่องวัดการเผาไหม้ของก๊าซในปล่องระบายอากาศ

IMR 2800 COMBUSTION GAS ANALYZER

               อุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดการเผาไหม้ของก๊าซที่เหมาะสำหรับการใช้งาน
ในปล่องระบายอากาศ มีการใช้งานที่ง่ายและครอบคลุมพารามิเตอร์ในการตรวจวัด
ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง หลากหลายถึง 18 พารามิเตอร์ และยัง
สามารถใช้ตรวจวัดได้ในจุดที่อุณหภูมิสูงถึง 1500 องศาเซลเซียสอีกด้วย

 
     
     
     
     
     


  • ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องระบายอากาศ (Method 5 Isokinetic sampling system) ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องระบายอากาศ ตามมาตรฐาน US.EPA. Method 5 ยี่ห้อ ESCถูกออกแบ...

  • เครื่องวิเคราะห์ก๊าซแบบพกพา Portable Gas Analyzer HORIBA PG350 เครื่องวิเคราะห์ก๊าซแบบพกพา HORIBA PG350 เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดภาคสนามที่มีความแม่นยำเช่นเดียวกับอุปกรณ์ที่ใช้ว...

  • ชุดหัวคัดขนาดฝุ่น PM10 และ PM 2.5 (PM10-2.5-SS Combination PM10 and PM2.5 Cyclone and Nozzle Set) ชุดหัวคัดขนาดฝุ่น PM10 และ PM 2.5 ใช่ร่วมกับชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากป...
Visitors: 257,909