เครื่องวัดแสง LUX meter

 

เครื่องวัดแสง 

Delta Ohm HD2102.1 AND HD2102.2 (PHOTO-RADIOMETERS)

               เครื่องวัดแสงคุณภาพสูงยี่ห้อ Delta Ohm รุ่น HD2102.1 และ HD2102.2 สามารถ
เปลี่ยนหัววัด
เพื่อวัดแสงชนิดต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น UVA , UVB , UBC , IR , PAR หรือ 
Solar Radiation ได้เครื่องสามารถ
บันทึกข้อมูลและดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อนำไปคำนวน
หาความเข้มแสงเฉลี่ยได้

 
     
     
     
     


  • เครื่องวัดเสียง HD2010UC (INTEGRATING SOUND LEVEL METER) HD2010UC เป็นเครื่องวัดระดับเสียงแบบพกพาผสมผสานการวิเคราะห์ทางสถิติเครื่องมือถูกออกแบบให้ง่ายในการใช้งาน และสามารถ...

  • เครื่องวัดเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล (Cirrus Dosebadge Personal Noise Dosimeter) เครื่องวัดเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล ยี่ห้อ Cirrus รุ่น Dosebadge เป็นเครื่องวัดเสียงสะสมที่ไม่...

  • เครื่องวัดดัชนีความร้อน ยี่ห้อDelta Ohm HD 32.2(Heat Stress Monitor WBGT Index) เครื่องวัดดัชนีความร้อน Delta Ohm รุ่น HD32.2 ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ISO 7243 , 8996,772...

  • เครื่องวัดก๊าซรั่วไหล Gas Detector MSAALTAIR® 4X Multigas Detector เครื่องวัดก๊าซรั่วไหล ที่สามารถตรวจวัดก๊าซได้ 4 ชนิด หน้าจอแสดงผล LCD เครื่องวัดก๊าซรั่วไหลISC...

  • ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ (Personal Air Sampling - MEGA SYSTEM LIFE XP) ตัวเก็บตัวอย่างการไหลคงที่ของชุด LIFE XP เหมาะสำหรับการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน ISO 13137: 2013 พวกเขายังมีอยู่...

  • ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่น / ฝุ่นสารเคมี / ไซโคลนคัดขนาดฝุ่น Filter Cassettes/FilterCassette Holders / Cyclone อุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างฝุ่นรวม PM10 สารเคมี แบบติดตัวบุคคล สำหรั...

  • เครื่องวัดคุณภาพอากาศIndoor AirDelta Ohm HD37AB1347(INDOOR AIR QUALITY MONITOR) เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร Indoor Air Quality(IAQ) ยี่ห้อ Delta Ohm รุ่น HD37AB1347 เ...
Visitors: 216,875