เครื่องวัดความร้อน WBGT

 

เครื่องวัดดัชนีความร้อน ยี่ห้อ Delta Ohm HD 32.2 
(Heat Stress Monitor WBGT Index)

               เครื่องวัดดัชนีความร้อน Delta Ohm รุ่น HD32.2 ได้รับการออกแบบ
ตามมาตรฐาน ISO 7243 , 8996 
,7726 โดยสามารถอ่านและบันทึกข้อมูลค่า
อุณหภูมิจาก Wet , Dry และ Globe คำนวณค่า WBGT แสดงผลได้ทันทีที่
หน้าจอแสดงผล ทำงานร่วมกับโปรแกรมประมวลผลลิขสิทธิ์เฉพะของ Delta Ohm 
เพื่อประเมินสภาพการทำงานในพื้นที่ร้อนได้เซนเซอร์ทั้งสามตัวได้รับการสอบเทียบ
และสามารถถอดเปลี่ยนได้ทันทีสามารถพิมพ์ค่าที่ตรวจวัดได้ทันทีผ่านทาง 
Printer ( Option)

 

 
 

เครื่องวัดดัชนีความร้อน

LSI LASTEM WBGT meter ELR610/615

               LSI WBGT meter เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดดัชนีความร้อน ที่ใช้งานง่าย 
สามารถใช้ตรวจวัดได้ทั้งใน และนอกอาคาร มีหน่วยความจำสำหรับบันทึก
ข้อมูลถึง 8MB สามารถใช้งานได้สูงสุด 200 ชั่วโมง สามารถตั้งค่าเริ่มต้น-หยุด 
การตรวจวัดอัตโนมัติ เซ็นเซอร์ถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งง่ายและมีประสิทธิ
ภาพ สามารถใช้งานร่วมกับซอฟแวร์ GIDAS TEA  สำหรับการวิเคราะห์อุณหภูมิ
ทางสิ่งแวดล้อม

 
     
     
     


  • เครื่องวัดแสง Delta Ohm HD2102.1 AND HD2102.2 (PHOTO-RADIOMETERS) เครื่องวัดแสงคุณภาพสูงยี่ห้อ Delta Ohm รุ่น HD2102.1 และ HD2102.2 สามารถเปลี่ยนหัววัดเพื่อวัดแสงชนิดต่าง...

  • เครื่องวัดเสียง Cirrus รุ่น OptimusCIRRUS Research - Optimus Series เครื่องวัดระดับเสียง จากผู้ผลิต CIRRUS Research รุ่น Optimus ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง IEC และANSI ทั้ง Clas...

  • เครื่องวัดเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล (Cirrus Dosebadge Personal Noise Dosimeter) เครื่องวัดเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล ยี่ห้อ Cirrus รุ่น Dosebadge เป็นเครื่องวัดเสียงสะสมที่ไม่...

  • เครื่องวัดก๊าซรั่วไหล Gas Detector MSAALTAIR® 4X Multigas Detector เครื่องวัดก๊าซรั่วไหล ที่สามารถตรวจวัดก๊าซได้ 4 ชนิด หน้าจอแสดงผล LCD เครื่องวัดก๊าซรั่วไหลISC...

  • ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ (Personal Air Sampling - MEGA SYSTEM - FLOS) ปั๊มเก็บตัวอย่างรุ่นใหม่ล่าสุดจาก ผู้ผลิต Mega System รุ่น FLOS มาพร้อมกับ Mass Flow Controllerเพิ่มประสิ...

  • เครื่องวัดคุณภาพอากาศIndoor AirDelta Ohm HD37AB1347(INDOOR AIR QUALITY MONITOR) เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร Indoor Air Quality(IAQ) ยี่ห้อ Delta Ohm รุ่น HD37AB1347 เ...
Visitors: 257,907