ปั๊มเก็บตัวอย่าง Personal pump

 

ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ

(Personal Air Sampling - MEGA SYSTEM LIFE XP)

          ตัวเก็บตัวอย่างการไหลคงที่ของชุด LIFE XP เหมาะสำหรับการสุ่มตัวอย่างตาม
มาตรฐาน ISO 13137: 2013 พวกเขายังมีอยู่ในรุ่น ATEX (GROUP II 2 G Eex ib IIA T4) 
ปั๊มเมมเบรน (หัว 8 ลิตร / นาที) ที่มีความชุกสูงช่วงการใช้งาน: 20 ซีซีต่อนาที÷ 6 ลิตร / นาที 
(พร้อมกับตัวเก็บสาย) การปรับการไหลโดยใช้เครื่องวัดการไหลภายนอก อัตราการไหลคง
ที่พร้อมกับการชดเชยความสูญเสียโดยอัตโนมัติ BY-PASS เป็นมาตรฐานซึ่งช่วยในการเก็บ
ตัวอย่างที่มีกระแสต่ำโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมภายนอก สัญญาณเตือนภัยนอกช่วง 5% 
การสุ่มตัวอย่างการเขียนโปรแกรมโดยใช้แป้นพิมพ์และจอแสดงผล การบันทึกและการแสดง
อุณหภูมิและปริมาณตัวอย่าง การจัดเก็บข้อมูล

- อินเตอร์เฟส RS232 
- ขนาด: 135 x 82 x 56 มม. 
- น้ำหนัก: 650 กรัม

 

 
 

ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ

SKC XR series Sampling pump

               ปั๊ม SKC XR series เป็นปั๊มดูดอากาศที่มีช่วงในการดูดอากาศตั้งแต่ 5 ถึง 5000 มิลลิลิตร 
มีตัวปรับอัตราการไหล และเวลาในการเก็บตัวอย่าง
สำหรับการสุ่มเก็บตัวอย่าง อนุภาคและก๊าซ / 
ไอระเหย ปั๊มเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับหลอดดูดซับ
ตลับกรอง
ถุงเก็บตัวอย่าง 

 

 
     
     
     


  • เครื่องวัดแสง Delta Ohm HD2102.1 AND HD2102.2 (PHOTO-RADIOMETERS) เครื่องวัดแสงคุณภาพสูงยี่ห้อ Delta Ohm รุ่น HD2102.1 และ HD2102.2 สามารถเปลี่ยนหัววัดเพื่อวัดแสงชนิดต่าง...

  • เครื่องวัดเสียง HD2010UC (INTEGRATING SOUND LEVEL METER) HD2010UC เป็นเครื่องวัดระดับเสียงแบบพกพาผสมผสานการวิเคราะห์ทางสถิติเครื่องมือถูกออกแบบให้ง่ายในการใช้งาน และสามารถ...

  • เครื่องวัดเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล (Cirrus Dosebadge Personal Noise Dosimeter) เครื่องวัดเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล ยี่ห้อ Cirrus รุ่น Dosebadge เป็นเครื่องวัดเสียงสะสมที่ไม่...

  • เครื่องวัดดัชนีความร้อน ยี่ห้อDelta Ohm HD 32.2(Heat Stress Monitor WBGT Index) เครื่องวัดดัชนีความร้อน Delta Ohm รุ่น HD32.2 ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ISO 7243 , 8996,772...

  • เครื่องวัดก๊าซรั่วไหล Gas Detector MSAALTAIR® 4X Multigas Detector เครื่องวัดก๊าซรั่วไหล ที่สามารถตรวจวัดก๊าซได้ 4 ชนิด หน้าจอแสดงผล LCD เครื่องวัดก๊าซรั่วไหลISC...

  • ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่น / ฝุ่นสารเคมี / ไซโคลนคัดขนาดฝุ่น Filter Cassettes/FilterCassette Holders / Cyclone อุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างฝุ่นรวม PM10 สารเคมี แบบติดตัวบุคคล สำหรั...

  • เครื่องวัดคุณภาพอากาศIndoor AirDelta Ohm HD37AB1347(INDOOR AIR QUALITY MONITOR) เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร Indoor Air Quality(IAQ) ยี่ห้อ Delta Ohm รุ่น HD37AB1347 เ...
Visitors: 215,580