ปั๊มเก็บตัวอย่าง Personal pump

 

ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ

(Personal Air Sampling - MEGA SYSTEM - FLOS)

          ปั๊มเก็บตัวอย่างรุ่นใหม่ล่าสุดจาก ผู้ผลิต Mega System รุ่น FLOS มาพร้อมกับ Mass Flow Controller
เพิ่มประสิทธิภาพให้การเก็บตัวอย่างอากาศ ได้อัตราการดูดอากาศที่คงที่ และได้ปริมาณอากาศที่เที่ยงตรง
สามารถตั้งเวลาหรือปริมาตรการเก็บตัวอย่างอากาศ ตั้ง Delay ในการเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมเก็บข้อมูล
การเก็บตัวอย่างอากาศของท่าน อีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านสาย USB ได้
อุปกรณ์เป็นไปตามข้อกำหนด UNI EN ISO 13137 และมาตรฐาน European directives on Health and Safety
in the workplace (D.L.81/2008) 

 

ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ

(Personal Air Sampling - MEGA SYSTEM LIFE XP)

          ตัวเก็บตัวอย่างการไหลคงที่ของชุด LIFE XP เหมาะสำหรับการสุ่มตัวอย่างตาม
มาตรฐาน ISO 13137: 2013 พวกเขายังมีอยู่ในรุ่น ATEX (GROUP II 2 G Eex ib IIA T4) 
ปั๊มเมมเบรน (หัว 8 ลิตร / นาที) ที่มีความชุกสูงช่วงการใช้งาน: 20 ซีซีต่อนาที÷ 6 ลิตร / นาที 
(พร้อมกับตัวเก็บสาย) การปรับการไหลโดยใช้เครื่องวัดการไหลภายนอก อัตราการไหลคง
ที่พร้อมกับการชดเชยความสูญเสียโดยอัตโนมัติ BY-PASS เป็นมาตรฐานซึ่งช่วยในการเก็บ
ตัวอย่างที่มีกระแสต่ำโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมภายนอก สัญญาณเตือนภัยนอกช่วง 5% 
การสุ่มตัวอย่างการเขียนโปรแกรมโดยใช้แป้นพิมพ์และจอแสดงผล การบันทึกและการแสดง
อุณหภูมิและปริมาณตัวอย่าง การจัดเก็บข้อมูล

- อินเตอร์เฟส USB ดาวโหลดข้อมูลการเก็บตัวอย่าง
- ขนาด: 135 x 82 x 56 มม. 
- น้ำหนัก: 650 กรัม

 

 
 

ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ

SKC XR series Sampling pump

               ปั๊ม SKC XR series เป็นปั๊มดูดอากาศที่มีช่วงในการดูดอากาศตั้งแต่ 5 ถึง 5000 มิลลิลิตร 
มีตัวปรับอัตราการไหล และเวลาในการเก็บตัวอย่าง
สำหรับการสุ่มเก็บตัวอย่าง อนุภาคและก๊าซ / 
ไอระเหย ปั๊มเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับหลอดดูดซับ
ตลับกรอง
ถุงเก็บตัวอย่าง 

 

 
     
     
     


  • เครื่องวัดแสง Delta Ohm HD2102.1 AND HD2102.2 (PHOTO-RADIOMETERS) เครื่องวัดแสงคุณภาพสูงยี่ห้อ Delta Ohm รุ่น HD2102.1 และ HD2102.2 สามารถเปลี่ยนหัววัดเพื่อวัดแสงชนิดต่าง...

  • เครื่องวัดเสียง HD2010UC (INTEGRATING SOUND LEVEL METER) HD2010UC เป็นเครื่องวัดระดับเสียงแบบพกพาผสมผสานการวิเคราะห์ทางสถิติเครื่องมือถูกออกแบบให้ง่ายในการใช้งาน และสามารถ...

  • เครื่องวัดเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล (Cirrus Dosebadge Personal Noise Dosimeter) เครื่องวัดเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล ยี่ห้อ Cirrus รุ่น Dosebadge เป็นเครื่องวัดเสียงสะสมที่ไม่...

  • เครื่องวัดดัชนีความร้อน ยี่ห้อDelta Ohm HD 32.2(Heat Stress Monitor WBGT Index) เครื่องวัดดัชนีความร้อน Delta Ohm รุ่น HD32.2 ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ISO 7243 , 8996,772...

  • เครื่องวัดก๊าซรั่วไหล Gas Detector MSAALTAIR® 4X Multigas Detector เครื่องวัดก๊าซรั่วไหล ที่สามารถตรวจวัดก๊าซได้ 4 ชนิด หน้าจอแสดงผล LCD เครื่องวัดก๊าซรั่วไหลISC...

  • ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่น / ฝุ่นสารเคมี / ไซโคลนคัดขนาดฝุ่น Filter Cassettes/FilterCassette Holders / Cyclone อุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างฝุ่นรวม PM10 สารเคมี แบบติดตัวบุคคล สำหรั...

  • เครื่องวัดคุณภาพอากาศIndoor AirDelta Ohm HD37AB1347(INDOOR AIR QUALITY MONITOR) เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร Indoor Air Quality(IAQ) ยี่ห้อ Delta Ohm รุ่น HD37AB1347 เ...
Visitors: 228,349