เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ HORIBA

 

เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ

HORIBA - U50 Multi-parameter

               เครื่องวัดคุณภาพน้ำ HORIBA U50 เป็นเครื่องวัดคุณภาพของน้ำที่สามารถวัดได้หลาย Parameter ในครั้งเดียว
อีกทั้งยังสามารถพกพาได้สะดวก ใช้งานง่าย ยัง
สามารถเพิ่มในส่วนของระบบ GPS เพื่อระบุตำแหน่งในการตรวจวัดได้
มีสายสัญญาณ
ยาวตั้งแต่ 2 จนถึง 30 เมตร ตามการใช้งานที่เหมาะสมทำให้สามารถใช้งานได้ง่ายแม้ในตำแหน่งตรวจวัด
ที่ลึก
สามารถตรวจวัดได้ทั้ง อุณหภูมิ pH ORP DO ค่าการนำไฟฟ้า ความเค็ม TDS 

 

เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายในน้ำ

HORIBA - LAQUA DO120 Disolve Oxygen meter

               เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าในน้ำ HORIBA LAQUA DO120 เป็นเครื่องที่ใช้งานได้สะดวกสามารถวัดปริมาณออกซิเจน
ที่ละลายอยู่ในน้ำ และอุณหภูมิได้ กันน้ำ และการสั่นสะเทือน 
มีเคสสำหรับใส่อีกทั้งยังสามารถพกพาได้สะดวก

 

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า

HORIBA - LAQUA EC110 Conductivity meter

               เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าในน้ำ HORIBA LAQUA EC110 เป็นเครื่องที่ใช้งานได้สะดวกสามารถวัดค่าการนำไฟฟ้า
ความต้านทานไฟฟ้า และTDS กันน้ำ และการสั่นสะเทือน 
มีเคสสำหรับใส่อีกทั้งยังสามารถพกพาได้สะดวก

 

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ

HORIBA - LAQUA PC110 Multi parameter

               เครื่องวัดคุณภาพน้ำ HORIBA LAQUA PC110 เป็นเครื่องที่ใช้งานได้สะดวกสามารถวัดค่าต่างๆของน้ำได้หลากหลาย
ทั้ง pH ความต้านทานไฟฟ้า 
TDS และอื่นๆ กันน้ำ และการสั่นสะเทือน มีเคสสำหรับใส่อีกทั้งยังสามารถพกพาได้สะดวก สามารถ
เชื่อมต่อ PC ผ่านทางสายสัญญาณ RS232 ได้อีกด้วย

 

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ

HORIBA - LAQUA PD110 Multi parameter

               เครื่องวัดคุณภาพน้ำ HORIBA LAQUA PD110 เป็นเครื่องที่ใช้งานได้สะดวกสามารถวัดค่าpH ORP และ DO 
สามารถกันน้ำ และการสั่นสะเทือน มีเคส
สำหรับใส่อีกทั้งยังสามารถพกพาได้สะดวก สามารถเชื่อมต่อ PC ผ่านทางสาย
สัญญาณ RS232 ได้อีกด้วย

 

เครื่องวัดกรด-ด่าง

HORIBA - LAQUA PH130 pH meter

               เครื่องวัดคุณภาพน้ำ HORIBA LAQUA PC130 เป็นเครื่องที่ใช้งานได้สะดวกสามารถวัดค่าpH และ ORP ของน้ำได้
ยังสามารถกันน้ำ และการสั่นสะเทือน มีเคสสำหรับใส่อีกทั้งยังสามารถพกพาได้สะดวก 

 
     
     
     
     
     

Visitors: 260,178