ผู้บริหาร GHM group ประเทศเยอรมัน ผู้ผลิตสินค้า DELTA OHM เข้าเยี่ยมชมบริษัท

ผู้บริหาร GHM group ประเทศเยอรมัน ผู้ผลิตสินค้า DELTA OHM เข้าเยี่ยมชมบริษัท

               วันที่ 14 กันยายน 2561 Mr.Johannes Overhues ผู้บริหาร GHM group ประเทศเยอรมัน ผู้ผลิตสินค้า DELTA OHM เข้าเยี่ยมชมบริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด รับฟังการแนะนำบริษัท แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ และเข้าเยี่ยมชมส่วนงานต่างๆของทางบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 273,592