กลุ่มบริษัท Jnac Group จัด สัมนาบริษัท ณ จังหวัดนครนายก

                   กลุ่มบริษัท Jnac group นำโดยผู้บริหาร คุณ นววิช เอื้อพิพัฒนากูล คุณจนัญญา  เลอศักพัฒนากุล คุณธวัชชัย  จงวุฒิชัย  และพนักงานในกลุ่มบริษัท จรินที  ประกอบด้วย บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด บริษัท โอกลาเทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้งเซอร์วิส จำกัด และบริษัท ออลควิป จำกัด เข้าร่วมประชุมสัมนาประจำปีบริษัท ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และถือโอกาสจัดเลี้ยงปีใหม่ในคราวเดียวกัน ในธีม งานวัด

Visitors: 273,600