บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด เข้าร่วมประชุม ตัวแทนจำหน่าย สินค้า HORIBA ณ ประเทศสิงคโปร์

บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด นำโดย คุณนววิช เอื้อพิพัฒนากูล และคณะ เข้าร่วมประชุม ตัวแทนจำหน่าย สินค้า HORIBA ณ ประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

Visitors: 273,601