งานติดตั้งสถานีตรวจสภาพอากาศทางยุทธการ ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                  ทีมงาน JNAC ได้รับมอบหมายให้ติดตั้งชุดวัดสภาพอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม และความเร็วลมแบบ Ultrasonic และชุดวัดระดับน้ำฝน LSI
จากประเทศอิตาลี พร้อมกับกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบสภาพอากาศ ผ่านระบบ CCTV รวมถึงงานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ สำหรับให้พลังงานแก่ชุดอุปกรณ์
สถานีหน้าจะเป็นที่ไหนโปรดติดตามตอนต่อไปครับ....

Visitors: 273,602