งานติดตั้งระบบแสดงตนอัตโนมัติ บนเรือหลวง

                     บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก กองทัพเรือ ให้เข้าติดตั้ง
ระบบแสดงตนอัตโนมัติ SAAB R5 secure mode ซึ่งเป็นรุ่นเฉพาะที่ใช้ทางการทหาร

                     โดยทางบริษัท จิรนที แอสโซซิเอท์ จำกัด ได้เป็นตัวแทนแต่เพียงเจ้าเดียวในประเทศไทย
โดยเรือที่นำระบบ
แสดงตนอัตโนมัติ SAAB R5 secure mode นี้เป็นเรือหลวง และเรือ ต.


                      ทางบริษัท มีความยินดี
เป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากทางกองทัพเรือ ให้ดำเนินงาน
ติดตั้งระบบ และจะเร่งดำเนินการ
ติดตั้งระบบที่เหลือให้แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว...

 

Update 28 May 2019

 

     

     

Update 29 May 2019

Visitors: 273,592