บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด ต้อนรับการเยี่ยมชมบริษัท จาก ผู้ผลิตสินค้า แบรน Delta Ohm

                 วันที่ 17 กรกฎาคม 2562  บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด ได้ต้อนรับการเยี่ยมชมบริษัท จาก  Mr.Heerco Walinga    Business Development Manager ของทางบริษัทผู้ผลิตแบรนสินค้า เครื่องมือตรวจวัด Delta Ohm พร้อมกับการแนะนำสินค้า อัพเดทรายละเอียด และมีการให้คำปรึกษาด้านสินค้าของทาง Delta Ohm ในด้านต่างๆ จากผู้ผลิต แบรน Delta Ohm  พร้อมเยี่ยมชมการทำงาน ห้อง Calibrate ส่วนงานต่างๆของบริษัท   
     
     
     
     
     
     
Visitors: 322,495