บริษัทจิรนทีแอสโซซิเอสท์จำกัด ได้รับการเยี่ยมชม จากผู้ผลิตสินค้าจากประเทศเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 บริษัทจิรนทีได้ให้การต้อนรับ ผู้ผลิตสินค้าจากประเทศเกาหลีใต้ ทางผู้ผลิตได้นำ

เทคโนโลยีต่างๆที่น่าสนใจมานำเสนอมากมาย ได้แก่ 

บริษัท HM Environment CO.,LTD. ได้นำเทคโนโลยีในการบำบัดน้ำ เฉพาะที่ทางบริษัทเป็นผู้คิดค้น และเป็นที่ได้

รับการยอมรับจากรัฐบาลเกาหลีมานำเสนอ

 

บริษัท HANHO ELECTRONICS ได้นำอุปกรณ์สื่อสารชนิดพิเศษ ใช้ประกอบกับอุปกรณ์สื่อสารทางวิทยุมาแนะนำ

  

 

บริษัท C-MAC CO.,LTD. ได้นำชุดอุปกรณ์วิเคราะสารเคมี น้ำ ภาคสนาม ที่สะดวกใช้งานงาน เหมาะสำหรับงาน

วิเคราะห์ที่ต้องการความรวดเร็วมาแนะนำให้กับบริษัทเรา

   

ทางบริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทั้ง 3 บริษัท ให้ความไว้วางใจ บริษัทเรามาแนะนำสินค้า มา ณ โอกาสนี้

Visitors: 273,600