บริษัท ิจรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด ให้การต้อนรับ คุณภาณุพงศ์ นาคนคร จากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และคุณอดิสรรค์ ศศิวงศ์ภักดี จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เข้าชมการทำงานของตู้สถานีตรวจวัดVOCs

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ทางเทศบาลเมืองมาบตาพุดได้ให้ บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด
นำโดยคุณนววิช เอื้อพิพัฒนากูล และคุณยศธนา อู่ทรัพย์ ให้การต้อนรับ
คุณภาณุพงศ์ นาคนคร จากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
และคุณอดิสรรค์ ศศิวงศ์ภักดี จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
เข้าชมการทำงานของตู้สถานีตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ(VOCs) ซึ่งเป็นสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ที่ทางบริษัทฯ จัดทำ และติดตั้งให้กับทางเทศบาลเมืองมาบตาพุด

  

ด้วยความเชื่อมั่นที่ทางบริษัทฯ จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จกับทุกภาคส่วน ในการทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
แม้จะเป็นเพียงจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆ แต่เรายินดีให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นของเรา...

 

Visitors: 275,638