บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด ส่งมอบงาน สถานีอุตุนิยมวิทยา หลังสวน จังหวัดชุมพร

  

วันที่ 18 มีนาคม 2563 บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด ได้ทำการส่งมอบงาน สถานีอุตุนิยมวิทยา ประจำสถานี้หลังสวน จังหวัดชุมพร

  

ในสถานีประกอบด้วยเซ็นเซอร์คุณภาพสูงสำหรับตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาจากผู้ผลิต LSI ประเทศ อิตาลี เช่น เซ็นเซอร์วัดทิศทางและความเร็วลม เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น เซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน เป็นต้น พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Data logger สำหรับบันทึกข้อมูล อุปกรณ์Solar Cell พร้อมแบตเตอรี่สำรองไฟ และอุปกรณ์ส่งข้อมูลไปยังส่วนกลาง
เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้กับทางราชการให้สามารถรับข้อมูลจากสถานีต่างๆได้ต่อเนื่องรวดเร็วยิ่งขึ้น

Visitors: 273,592