บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพอากาศ

 

 

 
                      บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่ทางกรมควบคุมมลพิษ กำกับดูแลอยู่ และได้ทำการส่งมอบสถานี และอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัดภายในสถานีให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากทางหน่วยงานกรมควบคุมมลพิษ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานของเราจะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ประชาชน และส่วนรวม ไม่มาก ก็น้อย  
   
     
     

 

Visitors: 277,648