บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับเครื่องวิเคราะห์ในการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 

 
 

 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด นำโดยคุณยศธนา อู่ทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการ และคุณณิษฐ์ณัฎ เจริญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายขายภาคตะวันออก
ได้รับเกียรติในการเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการนำร่องเพื่อจัดการการระบายไอสาร 1,3 - Butadiene และสาร Benzene โดยใช้มาตรการ COP ครั้งที่ 1/2564
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับเครื่องวิเคราะห์ในการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) 

 

 
   
 

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมและได้รับความไว้วางใจจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด ในการติดตามตรวจสอบและป้องกันมลพิษจากสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ
โดยให้ก่อสร้างสถานีตรวจวัดและเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในบริเวณพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ซึ่งเทศบาลเมืองมาบตาพุด เล็งเห็นถึงความปลอดภัยทางสุขภาพของประชาชนบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการรั่วไหลของสารอินทรีย์ระเหยง่าย และเป็นการป้องกัน
ให้โรงงานต่างๆในพื้นที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่โดยรอบ บริษัทฯ ขอขอบคุณอีกครั้ง และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเข้าร่วม
ประชุมในครังนี้..
.

 
 

 

 

 
Visitors: 273,601