เราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าฝันวิกฤต Covid-19 ไปด้วยกัน

            วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 JNAC group ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความห่วงใยเพื่อผ่านพ้นวิกฤต Covid-19
ไปด้วยกัน 
นำโดย คุณนววิช เอื้อพิพัฒนากูล คุณจนัญญา เลอศักพัฒนกุล และเจ้าหน้าที่ บริษัทในเครือ JNAC group
ร่วมกันมอบสิ่งของ และอาหารกลางวัน 
ณ บริเวณซอยเพชรเกษม 74 ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Engineering work shop แห่งใหม่

เราชาว JNAC group หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านพ้น วิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ด้วยความปราถนาดีและความห่วงใยจากใจเราชาว JNAC group ทุกคน

Visitors: 273,592