นำเสนอบริการและงานด้านการสอบเทียบกับ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ


   
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด นำโดย คุณนววิช เอื้อพิพัฒนากูล กรรมการผู้จัดการ คุณปริญญา บุญเจริญ ผู้จัดการฝ่ายสอบเทียบ ได้รับโอกาสเข้านำเสนองานด้านบริการสอบเทียบ กับกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เนื่องด้วยผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญของ ความถูกต้อง แม่นยำและมาตรฐานที่เชื่อถือได้ของเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญในการดำเนินภารกิจทางอุทกศาสตร์  
 

 
  ขอขอบพระคุณ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ท่านเจ้ากรมอุทกศาสตร์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่้ให้โอกาสกับทาง บริษัทฯ ในการนำเสนอครั้งนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนำเสนอในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในกิจการและภารกิจของทางกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ไม่มากก็น้อย  
 

 
Visitors: 275,639