ร่วมแบ่งปันเพื่อน้อง โดย บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด

  บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด ได้ส่งมอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับ โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนสำหรับน้องๆ โดยการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้บริหารของทางบริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด

 
   
   
 


เพราะเราเชื่อว่าการให้ที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือการให้ด้านการศึกษา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งต่อด้านเทคโนโลยีในวันนี้
จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของชาติในอนาคต

 

 
   
   
     
     

 

 

Visitors: 273,603