งานสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด

Wind Tunnel 0.2 - 30 m/s

 
 
 Gas, Temperature, Sound Level meter, Flow rate  Calibrate.
 
Visitors: 230,337